Vrije artsenkeuze 2018,

Een zuivere vrijekeuspolis daar staan wij voor. 

Er zijn nog maar 3 zorgverzekeraars die u een echte vrijekeuspolis bieden.

Wij leggen het u graag uit. 

 

 

Wie bepaalt het medicijn dat u slikt?

De Amersfoortse, ONVZ en Stad Holland gaan nooit op de stoel van uw arts of apotheker zitten. Bent u niet bij deze verzekeraars verzekerd dan heeft u te maken met zorgsturing of u moet de rekening zelf betalen. 

Wat zegt De Nederlandse Zorgautoriteit
Zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit 'preferente' medicijn, tenzij een ander medicijn medisch noodzakelijk is voor een patiënt en dit door de (huis)arts is aangegeven.

Uw zorgverzekeraar moet u goed informeren over het preferentiebeleid en deze informatie voor u helder en duidelijk beschikbaar maken (bijvoorbeeld via de website). Vindt u dat uw zorgverzekeraar dit niet voldoende doet, kunt u digitaal een melding doen via ons meldingsformulier of telefonisch bij ons Informatie en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). Bron: NZA

Zorgverzekeraars die u verplichten B-merken medicijnen te slikken

Wij hebben de duurste polis van onderstaande verzekeraars genomen (restitutie zoals ze de polis zelf noemen) maar deze verzekeraars vergeten op de voorpagina van hun eigen website te vermelden dat u geen vrije keus heeft met medicijnen. Deze polissen zijn in het gunstigste geval een "combinatiepolis" te noemen. Soms vrije keus, soms gaat de verzekeraar op de stoel van uw zorgverlener zitten als het net wat goedkoper kan.

Let op wij hebben de brutopremie genomen er kan collectiviteitskorting mogelijk zijn m.u.v. OHRA, FBTO en Delta Lloyd

Premie € 123,75 € 500,- extra eigen risico € 103,75

Premie € 123,75
€ 500,- extra eigen risico
€ 103,75

Premie € 122,60 € 500,- extra eigen risico € 105,10

Premie € 122,60
€ 500,- extra eigen risico
€ 105,10

Premie € 122,20 € 500,- extra eigen risico € 107,20

Premie € 122,20
€ 500,- extra eigen risico
€ 107,20

Premie € 122,00 € 500,- extra eigen risico € 102,00

Premie € 122,00
€ 500,- extra eigen risico
€ 102,00

Premie € 114,80 € 500,- extra eigen risico € 93,18

Premie € 114,80
€ 500,- extra eigen risico
€ 93,18

Premie € 109,95 € 500,- extra eigen risico € 87,95

Premie € 109,95
€ 500,- extra eigen risico
€ 87,95

Premie € 106,25 € 500,- extra eigen risico € 86,25

Premie € 106,25
€ 500,- extra eigen risico
€ 86,25

Premie € 107,95 € 500,- extra eigen risico € 91,28

Premie € 107,95
€ 500,- extra eigen risico
€ 91,28

Premie € 121,25 € 500,- extra eigen risico € 106,25

Premie € 121,25
€ 500,- extra eigen risico
€ 106,25

Premie € 122,25 € 500,- extra eigen risico € 100,25

Premie € 122,25
€ 500,- extra eigen risico
€ 100,25

 

Verzekeren zonder compromis

Dit zijn de drie verzekeraars die niet op de stoel van uw arts gaan en ze bieden via deze website tot 10% collectiviteitskorting.